• Tên sách: Giáo trình Lập trình ứng dụng mạng
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh - ThS. Nguyễn Minh Trung - ThS. Trần Minh Tân
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 342
  Giá bìa: 70.000 đồng

   

 • Tên sách: Lập trình căn bản
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu - ThS. Nguyễn Duy Phúc - ThS. Nguyễn Ngọc Nga - ThS. Trần Thái Bảo - ThS. Trần Hoài Hạnh- ThS. Lê Hoàng An
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 136
  Giá bìa: 120.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc: Về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 804
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982