• Tên sách: Giáo trình Trồng trọt đại cương
  Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Phong - PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 196
  Giá bìa: 50.000 đồng

   

 • Tên sách: Thực tập Vật lý đại cương
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hợp - ThS. Nguyễn Thị Kim Chi - ThS. Đặng Long Quân - ThS. Trần Thị Ngọc Thảo - TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - ThS. Phạm Thị Bích Thảo TS. Nguyễn Thị Hồng
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 146
  Giá bìa: 140.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc: Về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 804
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982