Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã - ThS. Nguyễn Bá Duy
  Khổ sách: 20 x 28 cm
  Số trang: 236
  Giá bìa: 78.000 đồng

   

 • Tên sách: Giáo dục năng lượng xanh cho học sinh tiểu học (Sách hướng dẫn dành cho giáo viên)
  Tác giả: Trịnh Thị Hương - Nguyễn Võ Châu Ngân - Huỳnh Thái Lộc - Lê Ngọc Hóa - Nguyễn Duy Sang - Lê Thanh Long - Hà Hữu Nghị - Jang-Ho Son
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 144
  Giá bìa:  

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Duy Cần - TS. Lâm Văn Tân
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 178
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982