• Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải - Tập 2 (Tái bản lần thứ hai)
  Tác giả: Lê Hoàng Việt - Nguyễn Võ Châu Ngân
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 422
  Giá bìa: 80.000 đồng

   

 • Tên sách: Hà Nội trong tôi - 10 bản tình ca về Hà Nội
  Tác giả: Hồ Hoàng
  Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
  Số trang: 27
  Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982