• Tên sách: Giáo trình Giáo dục học
  Tác giả: TS. Trần Lương - PGS. TS. Bùi Thị Mùi
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 342
  Giá bìa: 65.000 đồng

   

 • Tên sách: Tập ca cổ - Sông Hậu nhớ Sông Hồng
  Tác giả: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - TP. Cần Thơ
  Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
  Số trang: 35
  Giá bìa:  
 • Tên sách: Sách chuyên khảo - Bài tập & Bài giải Nguyên lý kế toán
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - TS. Lê Hoàng Phúc - ThS. Lê Thị Phúc - ThS. Phan Thanh Huyền - CN. Trần Thị Kim Chi - ThS. Nguyễn Châu Hùng Tính
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 204
  Giá bìa: 70.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982