Tên sách: Tập thơ - Sắc màu yêu
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 228
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo dục Kiên Giang, 40 năm (1975-2015) - Một chặng đường phát triển
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hạnh - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc - ThS. Nguyễn Tấn Kiệt
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 115.000 đồng

 

Tên sách: Tập truyện ngắn - Lặng lẽ bên tôi
Tác giả: Phạm Duy Tương
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 272
Giá bìa: 85.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia - Giáo dục thường xuyên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và Thách thức
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - Trung tâm Liên kết Đào tạo
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 210
Giá bìa:  

 

Tên sách: Du thơ đất nước Việt Nam
Tác giả: Trương Mỹ Vân
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 328
Giá bìa: 150.000 đồng

 

Tên sách: Như một khúc tự tình
Tác giả: Lê Hà Uyên
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 168
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển
Tác giả: Nhóm tác giả và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 352
Giá bìa:  

 

Tên sách: Investigating Issues in English language Teaching and Learning through action research - Stories from the Mekong Delta, Viet Nam
Tác giả: TS. Trịnh Quốc Lập - TS. Kevin Laws
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 72
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2017
Tác giả: Nhóm tác giả và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 136
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở các Trường Đại học và Cao đẳng
Tác giả: Nhóm tác giả và Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 394
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị Giáo dục thể chất các trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư - 2017
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa - TS. Lê Bá Tường
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 342
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Nông nghiệp và phát triển nông thôn thời hội nhập
Tác giả: Khoa Phát triển nông thôn
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 368
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - ƯỚC MƠ
Tác giả: Lê Văn Thoảng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 60
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 610
Giá bìa:  
Tên sách: Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food Safety and Security - Book of Abstracts
Tác giả: Can Tho University, Asian Fisheries Education Network
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 536
Giá bìa:  
Tên sách: Thơ - Dòng thương nhớ
Tác giả: Bùi Ngọc Chiếu
Khổ sách: 12 x 20 cm
Số trang: 44
Giá bìa:  
Tên sách: Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ - 50 năm xây dựng và phát triển (1966 - 2016)
Tác giả: Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 110
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Giáo dục Thể chất các Trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ ba - 2016
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 230
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo: Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 - Với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 440
Giá bìa:  

 

Tên sách: 40 năm Công đoàn trường Đại học Cần Thơ, những năm tháng không thể nào quên
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - PGS. TS. Nguyễn Kim Châu - ThS. Bùi Thanh Thảo - ThS. Lê Thị Nhiên
Khổ sách: 15,5 x 22 cm
Số trang: 192
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982