Tên sách: Liên kết vùng phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa - gạo bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Regional Approaches for Sustainable Rice Production and Marketing in the Mekong Delta)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh - PGS. TS. Lê Cảnh Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 330
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học - Đổi mới công tác thể dục thể thao trường học trong thời kỳ hội nhập và phát triển
Tác giả: TS. Lê Trung Đạo; Trường Đại học Tài Chính – Marketing
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 652
Giá bìa:  

 

Tên sách: Sổ tay sản xuất - Meo nấm rơm
Tác giả: PGS. TS. Trần Nhân Dũng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 44
Giá bìa:  

 

Tên sách: Sổ tay hướng dẫn - Trồng nấm rơm
Tác giả: PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 24
Giá bìa:  

 

Tên sách: Sổ tay hướng dẫn - Sản xuất và tiêu thụ nấm rơm
Tác giả: PGS. TS. Võ Thành Danh
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 40
Giá bìa:  

 

Tên sách: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Võ Thành Danh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 248
Giá bìa:  

 

Tên sách: Văn hóa Khmer với vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thọ - ThS. Phan Thị Thu Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Duy Cần - TS. Lâm Văn Tân
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 178
Giá bìa:  

 

Tên sách: Khảo sát, thống kê du lịch - Trường hợp thành phố Cần Thơ
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Trường Huy - TS. Hồ Lê Thu Trang - ThS. Nguyễn Thị Tú Trinh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Bảo tồn và khai thác chợ nổi phục vụ du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Nhân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 90.000 đồng

 

Tên sách: Xã hội hóa giáo dục Kiên Giang - Nhìn từ thực tiễn
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hạnh - ThS. Hoàng Hữu Thịnh - ThS. Nguyễn Tấn Kiệt - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc - ThS. Trần Hiền Phúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 220
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business
Tác giả: Can Tho University - Le Khuong Ninh (Eds.)
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 582
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc: Về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các Trường Đại học, Cao đẳng năm 2019
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 804
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ
Tác giả: Hội người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 466
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học: Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Nông nghiệp; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 72
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 506
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Trường Đại học Tài chính – Marketing
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 426
Giá bìa:  

 

Tên sách: Một số loài cá kinh tế ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen
Tác giả: Tiêu Văn Út - Hà Phước Hùng - Trần Đắc Định - Võ Thành Toàn - Trần Xuân Lợi - Nguyễn Thị Vàng - Nguyễn Trung Tín
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 52
Giá bìa:  

 

Tên sách: Minh Lương - Cù Là quê hương tôi
Tác giả: Lê Quốc Việt
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Truyện dân gian Cần Thơ
Tác giả: Trần Văn Nam - Nguyễn Thanh Hội - Trần Văn Thịnh - Tạ Đức Tú - Trần Như Ý
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 336
Giá bìa:  

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982