THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

 

Kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2019, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ được di dời đến địa điểm mới. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ văn phòng giao dịch cũ: Công ốc 4, Số 411, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Các giao dịch, thư tín, chuyển phát,… xin Quý đơn vị, Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ văn phòng giao dịch mới như trên.

 

Các thông tin khác của Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ vẫn giữ như hiện nay, cụ thể:

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

- Mã số thuế: 1800424257-007.

- Số tài khoản: 0111001357423; Tên tài khoản: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank chi nhánh Cần Thơ); số 07, đại lộ Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292.3 839 981; Fax: 0292 839 982

- Email: nxbdhct@ctu.edu.vn; Website: ph.ctu.edu.vn

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ xin trân trọng thông báo đến Quý đơn vị, Quý khách hàng biết sự thay đổi trên để tiện liên hệ công tác và giao dịch.

- Tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và cấp quyết định xuất bản giáo trình, sách, sách chuyên khảo, kỷ yếu, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu tham khảo về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh cho các bậc đào tạo từ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Hợp đồng liên kết xuất bản và cấp quyết định xuất bản cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.
- Triển khai các loại hình xuất bản: sách, báo, tạp chí, ấn phẩm điện tử, băng đĩa, dịch thuật tài liệu nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.
- Xuất bản các ấn phẩm như: bưu thiếp, tranh ảnh, lịch các loại, catalog, mẫu chứng chỉ, mẫu chứng từ,... phục vụ cho nhu cầu xã hội.
- Tổ chức in ấn các loại ấn phẩm cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.
- Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến xuất bản và in theo qui định của Pháp luật.

 

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982