Tên sách: Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã - ThS. Nguyễn Bá Duy
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 236
Giá bìa: 78.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Trắc địa
Tác giả: TS. Trần Vũ An - KS. Nguyễn Phước Công - ThS. Trần Hoàng Tuấn
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Vật liệu vô cơ
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hưng - TS. Bùi Thị Minh Nguyệt - TS. Bùi Văn Thắng - ThS. Nguyễn Hữu Nghị - ThS. Nguyễn Ngọc Bích - ThS. Đặng Thị Thu Liễu
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 210
Giá bìa: 180.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Toán cao cấp 2
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng - Nguyễn Trung Hiếu - Nguyễn Thành Nghĩa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 106.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thủy công
Tác giả: TS. Trần Văn Tỷ - ThS. GVC. Trần Văn Hừng - ThS. Cù Ngọc Thắng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 344
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thương mại điện tử
Tác giả: TS. Trương Quốc Định - PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe - TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Trần Thanh Điện - ThS. Sử Kim Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Giá bìa: 68.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Taekwondo
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa - ThS. Đào Vũ Nguyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 210
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản trị chất lượng sản phẩm
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Dung - ThS. Lê Thị Diệu Hiền - ThS. GVC. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - ThS. Lê Thị Thu Trang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp tính kỹ thuật
Tác giả: TS. Trần Minh Thuận - ThS. Trần Đức Trung - ThS. Lê Thành Phiêu
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 156
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nước cấp và nước thải kỹ nghệ
Tác giả: TS. Phan Thị Thanh Quế - TS. Tống Thị Ánh Ngọc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 178
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử thể dục thể thao
Tác giả: TS. Phan Việt Thái - ThS. Nguyễn Hữu Tri
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lí luận dạy học Tự nhiên - Xã hội
Tác giả: TS. Dương Huy Cẩn - TS. Đỗ Thị Như Uyên - TS. Huỳnh Thái Lộc - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - ThS. Trần Thị Kim Thúy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học và hóa lý polymer
Tác giả: TS. GVC. Văn Phạm Đan Thủy - ThS. GVC. Nguyễn Minh Trí
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 59.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học các nguyên tố kim loại
Tác giả: TS. Bùi Văn Thắng - ThS. Phạm Minh Xuân - ThS. Trần Thị Xuân Mai - ThS. Đặng Thị Thu Liễu - ThS. Trần Thị Ngọc Anh - TS. Nguyễn Văn Hưng
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 236
Giá bìa: 111.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Đánh giá cảm quan và thị hiếu người tiêu dùng
Tác giả: TS. Dương Thị Phượng Liên - TS. Nguyễn Nhật Minh Phương - ThS. Đoàn Anh Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 38.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Đại số đại cương
Tác giả: Lê Hoàng Mai - Ngô Tấn Phúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 148
Giá bìa: 85.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Anh văn chuyên ngành - BVTV (Academic English in Plant Protection)
Tác giả: TS. Lê Thanh Toàn - TS. Lê Xuân Mai
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 222
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cơ lý thuyết (Phần tĩnh học)
Tác giả: TS. Trần Văn Tỷ - TS. Trần Minh Thuận - ThS. Lê Tuấn Tú - ThS. Nguyễn Anh Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bệnh sản khoa gia súc
Tác giả: PGS. TS. Hồ Thị Việt Thu - PGS. TS. Nguyễn Đức Hiền - ThS. Huỳnh Ngọc Trang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 90.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bảo tồn đa dạng sinh học
Tác giả: Lê Diễm Kiều - Phạm Quốc Nguyên - Hà Huỳnh Hồng Vũ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 184
Giá bìa: 159.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982