Tên sách: Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại
Tác giả: ThS. Ngô Kim Phụng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 258
Giá bìa: 81.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Dược liệu học
Tác giả: PGS. TS. Trần Công Luận - ThS. Đỗ Văn Mãi - DS. CKI. Vũ Thị Bình
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 200
Giá bìa: 69.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hình học vi phân
Tác giả: PGS. TS. Lâm Quốc Anh - TS. Trần Quốc Duy - TS. Trần Ngọc Tâm - ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 142
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Kiểm nghiệm thuốc
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn (Chủ biên)
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 328
Giá bìa: 63.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tiếng Anh du lịch
Tác giả: ThS. Đặng Thị Bảo Dung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 46.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến thực phẩm
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - PGS. TS. Nguyễn Công Hà - PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 194
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nấm học I (Nấm men)
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 378
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Vi tích phân A2
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Khánh - TS. Lê Thanh Tùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 242
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Tuân - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - TS. Trần Quang Đệ - TS. Lê Thanh Phước - ThS. Hồ Hoàng Việt - ThS. Thái Thị Tuyết Nhung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 304
Giá bìa: 48.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản trị bán hàng
Tác giả: TS. Lưu Tiến Thuận - ThS. Nguyễn Tri Nam Khang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
Tác giả: PGS. TS. Trần Ngọc Hải - TS. Châu Tài Tảo - GS. TS. Nguyễn Thanh Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 226
Giá bìa: 59.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
Tác giả: PGS. TS. Trần Ngọc Hải - TS. Lê Quốc Việt - TS. Lý Văn Khánh - GS. TS. Nguyễn Thanh Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Miễn dịch học
Tác giả: PGS. TS. Trần Ngọc Bích - ThS. Nguyễn Thu Tâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 230
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Công trình và thiết bị thủy sản
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa - TS. Nguyễn Thanh Long - ThS. Nguyễn Thanh Toàn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 46.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bảo mật hệ thống và an ninh mạng
Tác giả: TS. Nguyễn Hữ Hòa - ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 214
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hành vi tổ chức
Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Huân - TS. Nguyễn Tiến Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 248
Giá bìa: 83.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nguyên lý kế toán
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đặng - ThS. Trần Quốc Dũng - ThS. Đàm Thị Phong Ba - ThS. Phan Thị Ánh Nguyệt - ThS. Lương Thị Cẩm Tú - ThS. Lê Tín - ThS. Nguyễn Tấn Tài
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh lý và cơ thể gia súc
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông - TS. Hồ Thanh Thâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 242
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Đại số tuyến tính nâng cao
Tác giả: TS. Lê Phương Thảo - ThS. Phạm Thị Vui
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
Tác giả: TS. Trần Sương Ngọc - PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa - PGS. TS. Vũ Ngọc Út - PGS. TS. Trần Ngọc Hải - PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 46.500 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982