Tên sách: Giáo trình Mạch tương tự
Tác giả: TS. Trương Phong Tuyên - ThS. Huỳnh Kim Hoa - ThS. Dương Thái Bình - ThS. Nguyễn Thị Trâm - ThS. Phạm Duy Nghiệp
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 320
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quy hoạch hệ thống điện (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: PGS. TS. Trần Trung Tính - ThS. Nguyễn Đăng Khoa - ThS. Trần Anh Nguyện
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 114
Giá bìa: 90.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Khoa học môi trường và an toàn lao động
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc - TS. Đỗ Thị Mỹ Phượng - TS. Trần Sỹ Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 272
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hành vi tổ chức
Tác giả: TS. Lưu Tiến Thuận - ThS. Lê Thị Diệu Hiền - ThS. Thạch Keo Sa Ráte
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phục hồi chức năng
Tác giả: PGS. TS. BS. Nguyễn Trung Kiên - ThS. BSCKI. Nguyễn Dương Hanh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 294
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Văn học châu Mỹ
Tác giả: TS. Trần Thị Nâu - TS. Lê Ngọc Thúy - ThS. Phạm Tuấn Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 244
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thể dục
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa - ThS. Phạm Như Hiếu – ThS. Nguyễn Hữu Tri
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: TS. Trần Công Án - TS. Phạm Thế Phi - TS. Nguyễn Thanh Hải - TS. Thái Minh Tuấn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 218
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nấm ăn
Tác giả: PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc - TS. Bùi Thị Cẩm Hường
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lý luận dạy học hiện đại
Tác giả: Bùi Thị Mùi - Phạm Phương Tâm - Trần Lương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 278
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kinh doanh quốc tế (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung)
Tác giả: Võ Văn Dứt - Phan Anh Tú ‒ Trương Khánh Vĩnh Xuyên - Đinh Thị Lệ Trinh ‒ Phạm Lê Đông Hậu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa phân tích đại cương
Tác giả: ThS. Lâm Phước Điền - TS. Ngô Kim Liên - TS. Phạm Quốc Nhiên - PGS. TS. Nguyễn Trọng Tuân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 148
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Điều khiển mờ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn - TS. Nguyễn Chánh Nghiệm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 180
Giá bìa: 89.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Tác giả: TS. Đặng Quốc Bảo - ThS. Lê Minh Thư - ThS. Lê Anh Tuấn - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 95.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cơ học 1
Tác giả: Lê Thị Ngọc Tú - Phạm Thị Mỹ Hạnh - Hà Thái Thủy Lê Phạm Thiết Trường - Trần Thị Thanh Thư
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cơ học kết cấu
Tác giả: TS. Đặng Thế Gia - ThS. Nguyễn Anh Duy - ThS. Lê Tuấn Tú
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 52.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tin học căn bản
Tác giả: TS. Đặng Quốc Bảo - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Chi - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung - ThS. Nguyễn Thị Như Quyến - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 260
Giá bìa: 85.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Tác giả: TS. Dương Trung Nghĩa - ThS. Nguyễn Văn Cường
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 212
Giá bìa: 85.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tạo mẫu nhanh
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương - PGS. TS. Đặng Văn Nghìn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 170
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lí
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Anh - TS. Quách Nguyễn Bảo Nguyên - ThS. Phan Thị Thùy Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 90.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982