NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (vào cổng A khoảng 30m).

VĂN PHÒNG:
Điện thoại: (0292) 3839981
- Trần Thanh Điện
  + Giám đốc
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3830307
- Nguyễn Thị Kim Quyên
  + Phó Giám đốc, phụ trách Kế toán
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3839982
- Trần Thị Ngọc Tuyết
  + Phụ trách văn thư
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3839981

BAN BIÊN TẬP:
- Lê Duy Anh
  + Biên tập viên nội dung và kỹ thuật (trực tiếp nhận bản thảo)
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  + Điện thoại: (0292) 3839981 hoặc (0292) 3655009

- Trần Lê Hạnh Nguyên
  + Biên tập viên nội dung
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
- Đặng Thanh Liêm
  + Biên tập viên kỹ thuật
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
- Đỗ Văn Thọ
  + Biên tập viên kỹ thuật, thiết kế bìa
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3734333
- Email liên hệ BBT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN GÓP, PHẢN ẢNH:

Mọi góp ý xin Quý khách hàng vui lòng gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc:
Ông Trần Thanh Điện, Giám đốc NXB ĐHCT
ĐT: (0292) 3830307; DĐ: 0918 367 579; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982