VĂN PHÒNG:
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3839981; Fax: (0292) 3839982
Liên hệ cá nhân:
- Nguyễn Thị Kim Quyên, Chánh Văn phòng kiêm phụ trách kế toán    
Điện thoại: (0292) 3601595; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Nguyễn Thị Anh Thư, Phụ trách văn thư
Điện thoại: (0292) 3839981; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN BIÊN TẬP:
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3508828
Liên hệ cá nhân:
- Trần Lê Hạnh Nguyên, Biên tập viên nội dung
Điện thoại: (0292) 3508828; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Đặng Thanh Liêm, Biên tập viên kỹ thuật
Điện thoại: (0292) 3508828; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TỔ IN (XƯỞNG IN):
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3734333
Liên hệ cá nhân:
- Dương Quang Lâm, Tổ phó, Kỹ thuật kiên Vận hành hệ thống máy in và hoàn thiện xuất bản phẩm
Điện thoại: (0292) 3734333; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Đỗ Văn Thọ, Kỹ thuật viên Thiết kế bìa xuất bản phẩm và hỗ trợ hoạt động in
Điện thoại: (0292) 3734333; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN GÓP, PHẢN ÁNH

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ rất mong nhận được những góp ý quý báu của Quý Thầy/Cô, Quý khách hàng.
Mọi góp ý xin vui lòng gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc:
Ông Trần Thanh Điện, Giám đốc NXB ĐHCT
ĐT: (0292) 3830307; DĐ: 0918 367 579; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982