VĂN PHÒNG NXB:
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3839981; Fax: (0292) 3839982

BAN BIÊN TẬP NXB:
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3508828

XƯỞNG IN NXB:
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3734333

 

Chức vụ  Họ tên  Email  Điện thoại
 Giám đốc  Trần Thanh Điện  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (0292) 3830307
 Tổng biên tập  Nguyễn Anh Tuấn  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (0292) 3508828
 Chánh văn phòng  Nguyễn Thị Kim Quyên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (0292) 3601595
 Biên tập viên  Trần Lê Hạnh Nguyên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (0292) 3508828


  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982