VĂN PHÒNG NXB:
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3839981; Fax: (0292) 3839982

BAN BIÊN TẬP NXB:
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3508828

XƯỞNG IN NXB:
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3734333
 

• Giám đốc: Bùi Văn Trịnh E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Phó Giám đốc: Lã Hữu Châu E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Kim Quyên E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982