• Tên sách: Giáo trình Trồng trọt đại cương
  Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Phong - PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 196
  Giá bìa: 50.000 đồng

   

 • Tên sách: Lập trình căn bản
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu - ThS. Nguyễn Duy Phúc - ThS. Nguyễn Ngọc Nga - ThS. Trần Thái Bảo - ThS. Trần Hoài Hạnh- ThS. Lê Hoàng An
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 136
  Giá bìa: 120.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học: Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Nông nghiệp; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 72
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982