Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã - ThS. Nguyễn Bá Duy
  Khổ sách: 20 x 28 cm
  Số trang: 236
  Giá bìa: 78.000 đồng

   

 • Tên sách: Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học Đại học (Application of Technical Facilities in University Teaching)
  Tác giả: TS. Huỳnh Anh Huy - PGS. TS. Phạm Nguyên Khang - TS. Đinh Minh Quang
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 100
  Giá bìa: 39.500 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 506
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982