Phần một giúp độc giả sẽ có kiến thức cơ bản về các phương tiện dạy học từ điều kiện sử dụng, các nguyên tắc sử dụng, tổ chức dạy học và đánh giá. Phần hai bước đầu cho độc giả làm quen thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong giảng dạy bậc đại học.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982