Tên sách: Kỷ yếu hội thảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 146
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin 2015
Tác giả: Khoa Công nghệ thông tin  và truyền thông
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 138
Giá bìa:  

 

Tên sách: Về miền đất Phương Nam
Tác giả: GS. Nguyễn Công Bình
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 216
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị Giáo dục thể chất các trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ hai - 2015
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - ThS. Nguyễn Văn Hòa
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 158
Giá bìa:  
Tên sách: Sổ tay - Nuôi tôm sinh thái (hữu cơ) cho mô hình tôm rừng Cà Mau
Tác giả: PGS. TS. Viên Ngọc Nam - PGS. TS. Nguyễn Văn Công - PGS. TS. Trương Hoàng Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 60
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - EMXA
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 30.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Suông tình
Tác giả: Võ Bá Nha
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 112
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Cơ chế chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn và nhóm tác giả
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 336
Giá bìa:  

 

Tên sách: Tập thơ - EMMA
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu hội thảo - Ứng dụng GIS toàn quốc 2014
Tác giả: Trường ĐHCT - Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: tập 1: 518; tập 2: 520
Giá bìa:  
Tên sách: Sổ tay - Sản xuất phân hữu cơ sinh học bón cho rau, màu và cây ăn trái đạt năng suất và chất lượng cao
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Bá - Dương Thị Bích - Nguyễn Bá Lễ - Trương Quốc Tất - Nguyễn Thị Khánh Vân
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 32
Giá bìa:  
Tên sách: Proceedings - Food safety & Food quality in Southeast Asia - Challenges for the next decade (Part 1, 2)
Tác giả: Lý Nguyễn Bình
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: part 1: 328; part 2: 260
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - Thu không đề (Tập 1, 2)
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: tập 1: 108; tập 2: 112
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - Tự tình
Tác giả: Cao Minh Ánh
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 92
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế và ngành công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: PGS. TS. Võ Xuân Tiến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 156
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Tâm lí - Giáo dục
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 136
Giá bìa:  
Tên sách: Một số vấn đề văn hóa phong tục các dân tộc ít người ở Việt Nam
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 298
Giá bìa:  
Tên sách: Tài liệu Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
Tác giả: Vụ Giáo dục Thường xuyên
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 96
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Văn Dũng - ThS. Nguyễn Tấn Quốc
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 288
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Tự động hóa
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 222
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982