Tên sách: Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ - 50 năm xây dựng và phát triển (1966 - 2016)
Tác giả: Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 110
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Giáo dục Thể chất các Trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ ba - 2016
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 230
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo: Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 - Với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 440
Giá bìa:  

 

Tên sách: 40 năm Công đoàn trường Đại học Cần Thơ, những năm tháng không thể nào quên
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - PGS. TS. Nguyễn Kim Châu - ThS. Bùi Thanh Thảo - ThS. Lê Thị Nhiên
Khổ sách: 15,5 x 22 cm
Số trang: 192
Giá bìa:  
Tên sách: Workshop proceeding - The First International Workshop Development of Renewable Energy for the Mekong Delta
Tác giả: Khoa Khoa học Tự nhiên
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 180
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu khoa học: Thành tựu 20 năm -  Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL (Workshop proceedings: 20 year's achievements on participatory plant breeding in the Mekong Delta, Vietnam
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Tín - Nguyễn Hồng Cúc - Bùi Lan Anh - Huỳnh Nguyễn Vũ Lâm
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 456
Giá bìa:  
Tên sách: Tuyển tập các bài báo của Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ lĩnh vực kinh tế - xã hội (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Marketing) - Tập 1
Tác giả: Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ - ĐHCT
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 39.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2015 "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"
Tác giả: Khoa Sư phạm - ĐHCT
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 268
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển Kinh tế - Xã hội Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015"
Tác giả: Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHCT
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 502
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học " Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững" - Phần 1: Kinh tế - xã hội
Tác giả: Trường Đại học Tây Đô
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 380
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 146
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin 2015
Tác giả: Khoa Công nghệ thông tin  và truyền thông
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 138
Giá bìa:  

 

Tên sách: Về miền đất Phương Nam
Tác giả: GS. Nguyễn Công Bình
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 216
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị Giáo dục thể chất các trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ hai - 2015
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - ThS. Nguyễn Văn Hòa
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 158
Giá bìa:  
Tên sách: Sổ tay - Nuôi tôm sinh thái (hữu cơ) cho mô hình tôm rừng Cà Mau
Tác giả: PGS. TS. Viên Ngọc Nam - PGS. TS. Nguyễn Văn Công - PGS. TS. Trương Hoàng Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 60
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - EMXA
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 30.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Suông tình
Tác giả: Võ Bá Nha
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 112
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Cơ chế chính sách phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn và nhóm tác giả
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 336
Giá bìa:  

 

Tên sách: Tập thơ - EMMA
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu hội thảo - Ứng dụng GIS toàn quốc 2014
Tác giả: Trường ĐHCT - Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: tập 1: 518; tập 2: 520
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982