Tên sách: Giáo trình Hóa dược 1
Tác giả: PGS. TS. Trần Công Luận - ThS. Quách Trung Phong - ThS. Đỗ Văn Mãi - ThS. Nguyễn Phú Quý
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 282
Giá bìa: 41.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Toán Kinh tế
Tác giả: ThS. Thái Ngọc Vũ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 34.000 đồng

 

Tên sách: A coursebook - An Introduction to Writing Research Paper (Writing 5)
Tác giả: WA Thái Như Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 170
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương - ThS. Nguyễn Hoài Tân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 266
Giá bìa: 69.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2
Tác giả: Phạm Vũ Nhật - Lê Thanh Phước
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 308
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Vi tích phân A1
Tác giả: TS. Trần Ngọc Liên - ThS. Nguyễn Thị Thúy An - ThS. Nguyễn Hữu Danh - ThS. Trần Thị Tuyết Mai - ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 186
Giá bìa: 37.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Marketing căn bản (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã - ThS. Nguyễn Thị Lệ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thiết kế web
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp - ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 340
Giá bìa: 145.500 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh hóa
Tác giả: TS. Phan Thị Bích Trâm - PGS. TS. Phạm Phước Nhẫn
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 288
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Môn Nghe Nói 1 (Dùng cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành ngôn ngữ Pháp)
Tác giả: TS. Diệp Kiến Vũ - TS. Nguyễn Thắng Cảnh - ThS. Nguyễn Trần Huỳnh Mai
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 114
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Tác giả: ThS. Trương Diễm Kiều - ThS. Huỳnh Thị Cẩm Bình - ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa - ThS. Bùi Kim Tiền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Pháp luật đại cương
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng - ThS. Nguyễn Chí Dũng - ThS. Trần Thị Kim Nga - ThS. Nguyễn Mộng Cầm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 270
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải - Tập 2 (Tái bản lần thứ hai)
Tác giả: Lê Hoàng Việt - Nguyễn Võ Châu Ngân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 422
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải - Tập 1 (Tái bản lần thứ hai)
Tác giả: Lê Hoàng Việt - Nguyễn Võ Châu Ngân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 292
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quy hoạch tuyến tính
Tác giả: TS. Lê Thanh Tùng - ThS. Phạm Bích Như
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 134
Giá bìa: 37.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Địa danh Việt Nam
Tác giả: PGS. TS. Đào Ngọc Cảnh - ThS. Lê Văn Hiệu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 42.000 đồng

 

Tên sách: Grammar in use (Ngữ pháp ứng dụng)
Tác giả: TS. Lê Xuân Mai - TS. Phương Hoàng Yến - ThS. Huỳnh Chí Minh Huyên - ThS. Huỳnh Minh Hiền
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 314
Giá bìa: 69.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy học toán 1 - Giáo dục tiểu học
Tác giả: Dương Hữu Tòng - Nguyễn Phú Lộc - Bùi Phương Quyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Giáo dục học
Tác giả: TS. Trần Lương - PGS. TS. Bùi Thị Mùi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 342
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Chuyên đề đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: TS. Phan Thị Phương Anh - ThS. Đinh Thị Chinh - ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu - ThS. Đồng Thị Kim Xuyến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 160
Giá bìa:  

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982