Tên sách: Giáo trình Phân tích Chi phí - Lợi ích
Tác giả: PGS. TS. Lê Cảnh Dũng - TS. Võ Văn Tuấn - PGS. TS. Võ Thành Danh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung) 
Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tiến - ThS. Hồ Thị Khánh Thành
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 262
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thuế (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Trương Đông Lộc - ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân - ThS. Mai Lê Trúc Liên - TS. Khưu Thị Phương Đông
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung)
Tác giả: ThS. Trương Diễm Kiều - ThS. Huỳnh Thị Cẩm Bình - ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa - ThS. Bùi Kim Tiền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tiếng Anh du lịch (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: ThS. Đặng Thị Bảo Dung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 57.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thực vật dược (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: PGS. TS. Trương Thị Đẹp - ThS. Đỗ Văn Mãi - DS. Trì Kim Ngọc - DS. Dương Thanh Khiết
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 296
Giá bìa: 96.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kỹ năng viết học thuật 2 (Advanced writing skills II) (Tái bản lần thứ hai)
Tác giả: TS. Nguyễn Bửu Huân - ThS. Hồ Phương Thùy - ThS. Nguyễn Thị Nguyên Tuyết
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 192
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kinh tế công cộng
Tác giả: TS. Nguyễn Tuấn Kiệt - ThS. Nguyễn Xuân Vinh - ThS. Quách Dương Tử
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 176
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã - ThS. Nguyễn Bá Duy
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 236
Giá bìa: 78.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Trắc địa
Tác giả: TS. Trần Vũ An - KS. Nguyễn Phước Công - ThS. Trần Hoàng Tuấn
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Vật liệu vô cơ
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hưng - TS. Bùi Thị Minh Nguyệt - TS. Bùi Văn Thắng - ThS. Nguyễn Hữu Nghị - ThS. Nguyễn Ngọc Bích - ThS. Đặng Thị Thu Liễu
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 210
Giá bìa: 180.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Toán cao cấp 2
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng - Nguyễn Trung Hiếu - Nguyễn Thành Nghĩa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 106.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thủy công
Tác giả: TS. Trần Văn Tỷ - ThS. GVC. Trần Văn Hừng - ThS. Cù Ngọc Thắng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 344
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thương mại điện tử
Tác giả: TS. Trương Quốc Định - PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe - TS. Nguyễn Thanh Hải - ThS. Trần Thanh Điện - ThS. Sử Kim Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Giá bìa: 68.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Taekwondo
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa - ThS. Đào Vũ Nguyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 210
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản trị chất lượng sản phẩm
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Dung - ThS. Lê Thị Diệu Hiền - ThS. GVC. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - ThS. Lê Thị Thu Trang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp tính kỹ thuật
Tác giả: TS. Trần Minh Thuận - ThS. Trần Đức Trung - ThS. Lê Thành Phiêu
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 156
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nước cấp và nước thải kỹ nghệ
Tác giả: TS. Phan Thị Thanh Quế - TS. Tống Thị Ánh Ngọc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 178
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử thể dục thể thao
Tác giả: TS. Phan Việt Thái - ThS. Nguyễn Hữu Tri
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lí luận dạy học Tự nhiên - Xã hội
Tác giả: TS. Dương Huy Cẩn - TS. Đỗ Thị Như Uyên - TS. Huỳnh Thái Lộc - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - ThS. Trần Thị Kim Thúy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982