Tên sách: Giáo trình An toàn và ô nhiễm trong sản xuất thực phẩm
Tác giả: TS. Tống Thị Ánh Ngọc - TS. Phan Thị Thanh Quế - TS. Huỳnh Thị Phương Loan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 216
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Mô hình thủy văn
Tác giả: TS. Trần Văn Tỷ - TS. Huỳnh Vương Thu Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 162
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản lý dự án (Dùng cho khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ)
Tác giả: TS. La Bảo Trúc Ly - TS. Dương Trung Nghĩa - TS. Trần Ngọc Quý - ThS. Trần Thị Duy Oanh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 222
Giá bìa: 76.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy học Địa lí
Tác giả: Lê Văn Nhương - Nguyễn Thị Ngọc Phúc - Hồ Thị Thu Hồ - Trịnh Chí Thâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 206
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Giải tích lồi
Tác giả: PGS. TS. Lâm Quốc Anh - TS. Trần Quốc Duy - TS. Trần Ngọc Tâm - TS. Phạm Thị Vui
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình A topic-based collection of English - Vietnamese translation (Tuyển tập các bài dịch Anh - Việt theo chủ đề)
Tác giả: Thieu Thi Hoang Oanh - Nguyen Buu Huan - Le Nhat Quang - Duong Thi Dieu - Duong Thi Ngoc Ngan - Huynh Vuong Uyen Thy - Trinh Thi Bich ThuY
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích hóa học
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Tuân - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - PGS. TS. Phạm Vũ Nhật
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học đại cương
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Tuân - ThS. Võ Hồng Thái - ThS. Lê Thị Bạch
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 440
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lập trình Web
Tác giả: TS. Ngô Đức Lưu - ThS. Huỳnh Huy Tuấn - ThS. Trần Khánh Luân - ThS. Nguyễn Hoàng Hôn - ThS. Trần Thị Ngọc Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 206
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy đọc văn bản (Tái bản lần thứ hai)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam - TS. Dương Thị Hồng Hiếu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 208
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản trị bán hàng (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Lưu Tiến Thuận - ThS. Nguyễn Tri Nam Khang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Giáo dục và hội nhập quốc tế
Tác giả: TS. Bùi Anh Kiệt - TS. Trần Thị Nâu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 218
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Trồng trọt đại cương
Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Phong - PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cây rau
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Ba - TS. Võ Thị Bích Thủy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cơ học lưu chất
Tác giả: TS. Trần Minh Thuận - ThS. Trần Văn Hừng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 260
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 (1945-1954)
Tác giả: TS. Phạm Đức Thuận - ThS. Lê Thị Minh Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 218
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa hữu cơ 2
Tác giả: PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huê - ThS. Mai Văn Hiếu
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 356
Giá bìa: 75.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp phân tích vi sinh vật
Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm - ThS. Trần Vũ Phương - TS. Huỳnh Xuân Phong
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 238
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nguyên lý kế toán ((Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung))
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đặng - ThS. Trần Quốc Dũng - ThS. Đàm Thị Phong Ba - ThS. Phan Thị Ánh Nguyệt - ThS. Lương Thị Cẩm Tú -ThS. Lê Tín - ThS. Nguyễn Tấn Tài
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lập trình ứng dụng mạng
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh - ThS. Nguyễn Minh Trung - ThS. Trần Minh Tân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 342
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982