Tên sách: Giáo trình Toán Cao cấp B
Tác giả: TS. Đinh Ngọc Quý - PGS. TS. Nguyễn Hữu Khánh - TS. Lê Thanh Tùng - ThS. Đặng Hoàng Tâm - ThS. Nguyễn Duy Cường - ThS. Lê Thị Kiều Oanh - ThS. Lê Hoài Nhân - ThS. Huỳnh Đức Quốc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp tính
Tác giả: TS. Đinh Ngọc Quý - ThS. Lê Hoài Nhân - ThS. Nguyễn Duy Cường
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 124
Giá bìa: 25.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hệ sinh thái
Tác giả: PGS.TS. Ngô Thụy Diễm Trang - ThS. Dương Trí Dũng - TS. Trần Sỹ Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 184
Giá bìa: 25.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử ngoại giao Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Đức Thuận - ThS. Lê Thị Minh Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bảo đảm nghĩa vụ
Tác giả: TS. Lê Thị Nguyệt Châu - ThS. Tăng Thanh Phương - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 44.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Pháp luật về sở hữu trí tuệ
Tác giả: TS. Lê Thị Nguyệt Châu - ThS. Nguyễn Phan Khôi - ThS, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thống kê dự báo
Tác giả: TS. Võ Văn Tài - ThS. Nguyễn Thị Hồng Dân - ThS. Dương Thị Bé Ba
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 306
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán
Tác giả: TS. Đặng Hùng Vũ - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 160
Giá bìa: 75.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa dược 1
Tác giả: PGS. TS. Trần Công Luận - ThS. Quách Trung Phong - ThS. Đỗ Văn Mãi - ThS. Nguyễn Phú Quý
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 282
Giá bìa: 41.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Toán Kinh tế
Tác giả: ThS. Thái Ngọc Vũ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 34.000 đồng

 

Tên sách: A coursebook - An Introduction to Writing Research Paper (Writing 5)
Tác giả: WA Thái Như Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 170
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương - ThS. Nguyễn Hoài Tân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 266
Giá bìa: 69.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học vô cơ - Tập 2
Tác giả: Phạm Vũ Nhật - Lê Thanh Phước
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 308
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Vi tích phân A1
Tác giả: TS. Trần Ngọc Liên - ThS. Nguyễn Thị Thúy An - ThS. Nguyễn Hữu Danh - ThS. Trần Thị Tuyết Mai - ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 186
Giá bìa: 37.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Marketing căn bản (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã - ThS. Nguyễn Thị Lệ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thiết kế web
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp - ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 340
Giá bìa: 145.500 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh hóa
Tác giả: TS. Phan Thị Bích Trâm - PGS. TS. Phạm Phước Nhẫn
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 288
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Môn Nghe Nói 1 (Dùng cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành ngôn ngữ Pháp)
Tác giả: TS. Diệp Kiến Vũ - TS. Nguyễn Thắng Cảnh - ThS. Nguyễn Trần Huỳnh Mai
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 114
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Tác giả: ThS. Trương Diễm Kiều - ThS. Huỳnh Thị Cẩm Bình - ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa - ThS. Bùi Kim Tiền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Pháp luật đại cương
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng - ThS. Nguyễn Chí Dũng - ThS. Trần Thị Kim Nga - ThS. Nguyễn Mộng Cầm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 270
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982